Mobax Е-Склад

Условия за услуга „Печат върху калъф с дизайн/снимка“ на Мобакс

Услугата „Печат върху калъф с дизайн/снимка“ се извършва чрез специално разработения онлайн модул за дизайн. Възможен е печат за всички модели в група „Калъфи за дизайн/снимка“, които имат бутон „Създай дизайн“.
Може да изберете готов дизайн от нашият каталог или да качите собствено изображение. Услугата се предлага основно върху 2 вида гърбове – Прозрачен силиконов и Черен матиран, като от матираните има и два допълнителни цвята – син и розов. Препоръчително е изображението да е с минимален размер 1600х1200 пиксела и до 15
MB. В случай, че клиентът пожелае корекция по изображението, която не е осъществима през онлайн модула, то тази усуга се заплаща допълнително, като цената се определя спрямо времето и сложността на корекциите.

Стандартна цена на услугата: 4.00лв. без ДДС - 4.80лв. с ДДС
Промоционална цена
(при поръчка на 3 или повече кейса за един модел и с един и същ дизайн/снимка): 3.34лв. без ДДС - 4.00лв. с ДДС

Важно! - Промоционалната цена ще се изчисли в Стоковата ви разписка, но няма да се вижда в сайта.


Стандартен срок за изпълнение: 1 до 3 работни дни
(в този срок не влиза времето за изпращане до адрес на куриерската фирма).

Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, като при извънредно натоварване е възможно да има забавяне или отказ на поръчката. При поръчка на по-голямо количество е необходимо повече технологично време за изработка.

ВАЖНО!!!

МОБАКС ООД отпечатва изображения и текст, качени и предоставени от страна на клиента, НЕ упражнява никакво влияние и НЕ носи отговорност за съдържанието на крайния продукт. С поръчката на продукт със собствено изображение, клиентът е еднолично отговорен за това, че стоките не са в нарушение на интелектуалната собственост на трети лица физически или юридически и съдържанието на печата не нарушава закоите на Република България.
С качване на изображения или текст в модула за печат, клиентите удостоверяват и гарантират, че имат право да ползват въпросните изображения и текст.
Клиентът освобождава МОБАКС ООД безусловно от всякакви претенции, които други страни могат да имат във връзка с нарушение на правата на трети страни, по-специално на авторското право.

Въз основа на вътрешнофирмена политика, не се приемат поръчки за изработка на калъфи с изображения, които имат политическа или религиозна принадлежност. Също така не се приемат за печат изображения или надписи, които проповядват или подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност.

В съответствие с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, се отказва печат на калъфи с изображения на физически лица, без тяхното изрично свободно изразено писмено съгласие за това.

Фирмата си запазва правото да отказва печат на изображения по своя преценка, основавайки се на българското законодателство и/или на вътрешнофирмени правила.

Настоящите условия влизат в сила считано от 01.03.2019г.