Mobax Е-Склад

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

Тук се съдържат Общите условия, съгласно които Мобакс ООД предоставя продукти и услуги на потребителите си, посредством уебсайт Mobax.eu. Тези условия обвързват всички потребители и уреждат правилата за използването на Mobax.eu, включително сключването на договор за покупко-продажба на стоки и услуги от този онлайн магазин.

Със зареждането на домейна на Mobax.eu, неговите поддомейни и/или чрез заплащане ползването на платени продукти и услуги предлагани на Сайта, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава, да спазва настоящите Общи условия.

Mobax.eu препоръчва внимателно да прочетете Общите условия, преди да използвате нашата уеб страница. Ако не приемате тези Общи условия, не трябва да използвате Mobax.eu.

ДЕФИНИЦИИ:

 ПРОДАВАЧ – Мобакс ООД, Mobax.eu или всеки партньор на Мобакс ООД във връзка с www.Mobax.eu
 САЙТ – домейна Mobax.eu и неговите поддомейни
 ПОТРЕБИТЕЛ – всяко юридическо лице, което използва сайта Mobax.eu по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува и др.
 ПОРЪЧКА – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Потребителя, чрез който последният заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Mobax.eu
 ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта
 СТОКИ И УСЛУГИ– всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта
 СПЕЦИФИКАЦИИ - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в Сайта

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

"Мобакс" ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” № 2А, офис 322, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201925118. 

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” № 2А, офис 322, тел. +359 892 788 344 и email: info@Mobax.eu

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА MOBAX.EU

3.1. Мобакс ООД (наричан по-долу "Продавач"), като разпоредител с този интернет сайт Mobax.eu, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.
3.2. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Мобакс ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на Сайта и са задължителни за всички потребители/клиенти.
3.4. Mobax.eu има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Mobax.eu не поема отговорност да ги актуализира.
3.5. Мобакс ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора.
3.6. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Мобакс ООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
3.7. Продавачът Мобакс ООД организира доставянето на поръчаните стоки, прехвърлянето на собствеността и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
3.8. Договорът за продажба от разстояние между Мобакс ООД и Потребителя се счита за сключен след потвърждаване и изпращане на дадената поръчка от страна на Мобакс ООД. Потвърждаването на сключен с Мобакс ООД договор от разстояние, включително и на свързаната с това информация, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

4.1. За да използва Mobax.eu  за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Потребителя.
4.2. С попълване на данните си в страницата за разплащане и натискане на бутона "Потвърди поръчката", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4.3. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в  сайта Mobax.eu чрез извършване на следните стъпки:
а) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта Mobax.eu.
б) Избор на един или повече продукти от сайта и добавянето им в списък (кошница) за пазаруване.
в) Въвеждане на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.
г) Предоставяне на необходимите за извършване на доставка данни.
д) Избор на метод на плащане.
е) Финализиране на поръчката.

4.4. По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта. В този случай, ако Потребителят изяви основателно желание и Продавачът приеме връщане на една стока от комплект, Потребителят има право на възстановяване на сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в онлайн магазина на Продавача когато не се предлагат в комплект една с друга.

4.5. Основните спецификации на стоките, предлагани от Продавачът в сайта Mobax.eu са определени в продуктовата уеб страница на всяка стока.
4.6. Мобакс ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Мобакс ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно е възможно доставените продукти да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.7. Методите на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в тези общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта Mobax.eu.
4.8. Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й в сайта Mobax.eu преди сключването на договора за покупко-продажба.
4.9 Всички цени в сайта са без ДДС, като е уточнено с допълнителен текст каква е цената с ДДС.

5. ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКА

5.1. Доставката на стоките, поръчани от Mobax.eu, се извършва на територията на България чрез куриерска фирма Спиди, на посочен от Потребителя адрес или в офис на куриерската фирма, спрямо избора на Потребителя. Обичайно използваната услуга на куриерска фирма Спиди е „Ескпресна“, при която срокът за доставка е до 24 ч. в работни дни, с изключение на определени населени места, които се обслужват по график от Спиди. В някои случаи е възможно да се използва куриер или тип услуга, различни от горепосочените, като срокът за доставка може също да е различен;
5.2. Доставки в събота до адрес се извършват само и единствено след изрично искане на Потребителя и съгласие от негова страна да заплати съответната надбавка от страна на куриера. При Спиди тази надбавка (увеличение на цената за доставка) е 3.60 лв. За доставки в събота до офис на Спиди не се начислява надбавка, т.е. няма увеличение на цената за доставка;
5.3. Цената на доставката е фиксирана на 5 лв без ДДС до всяка точка в България и е крайна, т.е. включва и всички свързани такси като такса наложен платеж/ паричен превод, застраховки и др. Mobax.eu поема разликата до реалната стойност на куриерската услуга за своя сметка, ако има такава. Поръчки над 100 лв без ДДС са с безплатна доставка.
5.4. Поръчки направени до 14:00 часа в работен ден се обработват и изпращат на същия ден. Поръчки, които са направени след 14:00 часа в работен ден, се обработват и изпращат на следващия работен ден. Поръчки не се обработват и изпращат в събота, неделя и през официални празници. 
5.5. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката от куриера на Спиди;
5.5. Ако Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Продавачът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества;
5.7. При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и/или телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането ѝ, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Продавача, то Продавача ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешен адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката са за сметка на Потребителя.
5.8. В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посоченото в сайта време за доставка е: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Продавача; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Продавача; вина в доставчиците на Продавача, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Продавача.
5.9. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача. Ако Потребителят не уведоми Продавача стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
5.10. В случай, че при доставяне на стоката Потребителят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

6. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. В брой при получавaне на стоката, т.нар. "наложен платеж" или „пощенски паричен превод“;
6.2. По банков път по сметка:
IBAN: BG89STSA93001527835788
BIC: STSABGSF, Банка ДСК АД. В полза на Мобакс ООД. За основание се посочва номера на поръчката;
6.3. Плащане с карта (VISA, MasterCard. и др.) чрез поискване на разплащателен линк или QR код.

• Мобакс ООД издава фактура при поискване от Потребителя чрез посочване на данни за фактура в полето за коментар преди финализиране на поръчката. При използване на услугата „Пощенски паричен превод“ (плащане на куриер при получаване) към фактурата се прикрепя бележката от куриера.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
7.2. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Продавачът Mobax.eu ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.
7.3. Ползвателят или Потребителят на Mobax.eu се съгласява, че Продавачът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин Mobax.eu.
7.4. Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Продавачa, a именно Mobax.eu.
7.5. Във връзка със защитата и обработката на личните данни на потребителите, Продавачът е разработил и публикувал на сайта си Mobax.eu „Политика за поверителност

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, вкл. търговски и целеви. Задълженията на Mobax.eu по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Някоя от информацията, публикувана в този Сайт, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 
8.2. Мобакс ООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Мобакс ООД.
8.3.  За избягване на всякакви съмнения във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

9.1. Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката, дори и да не е знаел за несъответствието.
9.2. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Продавача или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на обявените в сайта спецификации.
9.3. С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Mobax.eu издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.
9.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
9.4.1. В случай на изгубена гаранционна карта;
9.4.2. При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Mobax.eu лице или сервизен център;
9.4.3. В случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
9.4.4. В случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
9.4.5. В случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.
9.5. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). 
9.6. Гаранционната рекламация може да бъде предявена на адреса на Мобакс ООД - гр. Варна, ул. Иван Срацимир 2А, офис 322. Разходите за куриер са за сметка на купувача. Гаранционното обслужване се извършва срещу пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол/ товарителница, гаранционна карта и др.). Гаранцията се ползва само от отбелязания собственик.
9.7. За стока, доставена от куриер, тези гаранционни условия се считат за приети, ако няма възражения от Потребителя, отправени в 14 дневен срок.

10. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

10.1. Бисквитките са файлове с информация, които се съхраняват на компютъра на Потребителя, и в които се записва как той се движи в даден уеб сайт, така че когато отново го посети, да представи определени опции, базирани на съхранената информация от последното му посещение. Бисквитките могат да се използват за анализ на трафика, както и за рекламни и маркетингови цели. Бисквитките се използват от повечето уеб сайтове и не вредят на операционните системи.
10.2. Ако Потребителят желае да промени или провери какъв тип бисквитки приема, може да го направи в настройките на браузъра, който използва. Може да блокира всички или определени бисквитки във всеки един момент, като активира настройката на браузъра, която позволява тази дейност. Но ако блокира всички бисквитки (включително основни), няма да има достъп до всички или някои части от Mobax.eu
10.3. Бисквитките служат на Мобакс ООД да разбере как Потребителят използва сайта Mobax.eu. Този анализ помага на Мобакс ООД да развива и подобрява сайта, както и продуктите и/или услугите и да предлага това, от което даденият Потребител се нуждае.
10.4. Бисквитките биват/ могат да бъдат разделяни на/:
 Сесийни бисквитки: Те се съхраняват на компютъра на Потребителя само по време на уеб сесията и автоматично се изтриват, когато се затвори браузъра - съхраняват анонимен идентификационен номер на сесията, който позволява на Потребителя да сърфира в сайта, без да се налага да се логва във всяка страница и не събират никакви лични данни от компютъра на Потребителя.
 Постоянни бисквитки: Постоянната бисквитка се съхранява под формата на файл на компютъра на Потребителя и остава там, когато се затвори уеб браузъра. Бисквитката може да бъде прочетена от сайта, който я е създал, когато Потребителят го посети отново.
 Необходими бисквитки: Тези бисквитки са от съществено значение, за да можете ефективно да се използва даден сайт, например когато Потребителят купува продукт и/или услуга и следователно не могат да бъдат изключвани. Без тези бисквитки услугите, които са на разположение на нашия сайт, не могат да бъдат предоставени. Тези бисквитки не събират информация за Потребителя, която да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на мястото за достъп до интернет.
 Функционални бисквитки: Тези бисквитки позволяват на Продавача да наблюдава и подобрява ефективността на сайта Mobax.eu. Те му позволяват да отчита посещенията, да идентифицира източниците на трафик и да види кои части от сайта са най-популярни.
 Маркетингови бисквитки: Teзи биcĸвитĸи е възможно да бъдат зaдaвaни oт peĸлaмни екипи на Мобакс ООД и/или рекламни пapтньopи. Te мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни зa cъздaвaнeтo нa пpoфил нa интepecите на Потребителя и пoзвoлявaт пoĸaзвaнeтo нa peĸлaми и cъoбщeния извън Mobax.eu нa дpyги caйтoвe. Te paбoтят чpeз yниĸaлнo идeнтифициpaнe нa бpayзъpa и ycтpoйcтвoто на Потребителя. Πpи блoĸиpaнeтo им, последният няма дa пoлyчaвa т.нар. „нacoчeнa“ peĸлaмa.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Потребителят и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях.
11.2. За неуредените в този общи условия въпроси се прилагат законите на Република България.

КОНТАКТИ:

тел. 0892788344, email: sklad@mobax.bg, office@mobax.bg

Управител email: info@mobax.bg