Mobax Е-Склад

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Дата на публикуване: 20.08.2021г.


Фирма Мобакс ООД подписа Договор за безвъзмедна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.089-1420-C01 по проект „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089  е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е  Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на  20.08.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.